GalantWeb

 


Výměna rozvodů galant 2,5 v6-24V 1996-2004
Poslal: Majk MG Datum: 19.01.2016 - 16:11:53 Zobrazení: 4803
Shrnutí: Mitsubishi galant 2,5 v6-24V 120kw Kod motoru : 6A13 1996-2004

Mitsubishi galant 2,5 v6-24V 120kw
Kod motoru : 6A13   
1996-2004

Doporučené výměnné intervaly
•   Každých 90 000 km nebo 6 roků - vyměnit.
•   Je bezpodmínečně nutné přihlédnout k provozním podmínkám vozidla a záznamům o provedených pracích v servisní knížce vozidla.
Poškození motoru
UPOZORNENÍ: Ačkoliv při přetržení řemenu dojde za normálních okolností k poškození motoru, doporučuje se před demontáží hlavy válců provést kontrolu kompresních tlaků.
Pracovní doby - hod.
Demontáž a montáž   1,80
Speciální nářadí
•   Napínací nástroj - Mitsubishi č. MD998767.
Základní pokyny
•   Odpojit baterii.
•   Je-li ozubený řemen sejmutý, NEOTÁČET klikovým a vačkovým hřídelem.
•   Demontovat zapalovací svíčky, aby bylo možno motorem lehce otáčet.
•   Motor protáčet (pokud není udáno jinak) v normálním směru otáčení.
•   Motor protáčet JEN pomocí kola klikového hřídele, nikoliv pomocí jiných ozubených kol.
•   Dodržovat všechny stanovené utahovací momenty.
Demontáž
1.   Podepřít motor.
2.   Demontovat:
o   Spodní kryt motoru.
o   Kryt motoru [1] .
o   Všechny hnací řemeny pomocných agregátů.
o   Napínací kladku hnacího řemene pomocných agregátů.
o   Alternátor.
o   Vzpěru uložení motoru [2] .
o   Uložení motoru [3] .
o   Držák uložení motoru [4] .
o   Levý a pravý kryt ozubeného řemene [5] .

3.   Otočit klikový hřídel do HÚ prvního válce.
4.   Časovací značky kol vačkových hřídelů musí být vyrovnány [6] .
5.   Demontovat:
o   Řemenici klikového hřídele [7] .
o   Spodní kryt ozubeného řemene [8] .
o   Vnější vodicí kotouč kola klikového hřídele [9] .
o   Samočinný napínač řemenu [10] .

6.   Povolit šroub napínací kladky [11] . Otočit napínací kladku vpravo. Utáhnout lehce šroub
7.   Sejmout ozubený řemen.

UPOZORNENÍ: Má-li se řemen použít znovu, je nutno na něm křídou označit směr jeho pohybu.


Montáž
1.   Přezkoušet skříň napínače na netěsnost a poškození [12] .
2.   Vtlačit pomalu tlačnou tyčku do skříně napínače [12] , aby byly otvory vyrovnány. Přidržovat tlačnou tyčku vhodným fixovacím kolíkem, který se zastrčí otvorem ve skříni napínače [13] .
3.   Nasadit samočinný napínač řemenu na blok válců.
4.   Utáhnout šrouby na 22 Nm [10] .
5.   Časovací značky musí být vyrovnány [6] a [14] .
6.   Nasadit ozubený řemen ve směru vlevo dokola, počínaje od kola klikového hřídele. Dbát na to, aby byl řemen mezi ozubenými koly napnutý.
7.   Povolit šroub napínací kladky [11] .

UPOZORNENÍ: Otvory pro čepy napínací kladky musí ležet dole.


8.   Otočit napínací kladku vlevo, aby se řemen provizorně napnul. Utáhnout šroub.
9.   Otočit klikový hřídel 1/4 otáčky vlevo.
10.   Otočit klikový hřídel vpravo, aby se časovací značky vyrovnaly [6] a [14] .
11.   Povolit šroub napínací kladky [11] .
12.   Nasadit napínací nástroj [15] do otvorů v napínací kladce. Použít nástroj č. MD998767.
13.   Působit rázně na napínací kladku utahovacím momentem 3 Nm ve směru vlevo.
14.   Utáhnout šroub napínací kladky na 48 Nm [11] .
15.   Odstranit fixovací kolík ze skříně napínače, aby se uvolnila tlačná tyčka [13] .
16.   Otočit klikový hřídel pomalu dvě otáčky ve směru otáčení, aby byly časovací značky vyrovnány [6] a [14] .
17.   Čekat alespoň 5 minut.
18.   Přezkoušet, zda tlačná tyčka vyčnívá 3,8-4,5 mm [16] .
19.   Pokud tomu tak není:
o   Otočit klikový hřídel 1/4 otáčky vlevo.
o   Otočit klikový hřídel vpravo, aby se časovací značky vyrovnaly [6] a [14] .
o   Povolit šroub napínací kladky [11] .
o   Nasadit napínací nástroj [15] do otvorů v napínací kladce. Použít nástroj č. MD998767.
o   Působit rázně na napínací kladku utahovacím momentem 3 Nm ve směru vlevo.
o   Utáhnout šroub napínací kladky na 48 Nm [11] .
o   Odstranit fixovací kolík ze skříně napínače, aby se uvolnila tlačná tyčka [13] .
o   Otočit klikový hřídel pomalu dvě otáčky ve směru otáčení, aby byly časovací značky vyrovnány [6] a [14] .
o   Čekat alespoň 5 minut.
o   Přezkoušet, zda tlačná tyčka vyčnívá 3,8-4,5 mm [16] .

20.   Namontovat díly v opačném pořadí demontáže.
21.   Potřít závit a příložku šroubu řemenice klikového hřídele olejem [17] a [18] .
22.   Utáhnout šroub řemenice klikového hřídele [17] . Utahovací moment: 182 Nm.
 

Hodnocení: *** od 2 uživatelů.
Komentáře